Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εσταυρωμένος 71005
Ηράκλειο

Γραφείο Συνηγόρου Φοιτητή,
Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Σχολής Επιστημών Υγείας,
1ος όροφος, Γραφείο 1

Τηλέφωνο:
2810379527

e-mail:
synigoros@hmu.gr