Συνήγορος του Φοιτητή

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Χαιρετισμός

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του Συνηγόρου Φοιτητή του ΕΛΜΕΠΑ. Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θεσμό του Συνηγόρου Φοιτητή. Ο Συνήγορος Φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος για κάθε ζήτημα που αφορά την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά, πλην αυτών που αφορούν τις εξετάσεις και τη βαθμολογία σας.

Νομοθεσία

Κάθε ίδρυμα με τον Οργανισμό του συνιστά αυτοτελές γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

Αρμοδιότητες

Ο Συνήγορος Φοιτητή: Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.

Συνήγορος Φοιτητή

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 Συνήγορος Φοιτητή στο ΕΛΜΕΠΑ είναι η κ. Νικολέτα Ράτσικα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής εργασίας της της Σχολής Επιστημών Υγείας